Kısa Film İşliği, geçerli sinema kurallarını etkin kılmayı ve nitelikli yapıtların oluşmasına bilgi ve deneyim yoluyla katkı sunmayı amaç edinen bir uygulamadır.
Öykü, senaryo, kurgu, ışık, ses, resim ve sahne gibi sinemayı doğrudan ilgilendiren alanlarla, toplum bilim, ruh bilim, tarih, coğrafya ve sanat tarihi gibi pek çok bilim dalında belirli düzeyde bilgi birikimi sağlamış ve bu birikimlerini kısa film olarak yansıtmak isteyen genç iletişimciler için tasarlanmış bir etkinliktir.
Deneyimli meslek çalışanlarının bilgi ve görgüleriyle desteklediği uygulamalarla içerik ve biçim yönünden sanatsı baylığı yüksek Türkçe yapıtlar oluşturmak, atkinliği temel yaklaşımıdır.
Her döneme ilişkin başvuru zamanı ve uygulama takvimiyle, etkinliğe katkı sunacak eğitmenlerin adları, yaygın iletişim araçlarıyla duyurulmaktadır

http://sinemasali.com/wp-admin/admin.php?page=td_theme_panel#

Yorumlayınız

Yorumlayınız
Adınızı Buraya Yazınız