Âsâf’ın mikdarını bilmez Süleyman olmayan

Âsâf’ın mikdarını bilmez Süleyman olmayan,
Bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan.

Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvâlini,
Anlamaz hal-i perişanı perişan olmayan.

Rızkına kani olan gerdûna minnet eylemez,
Âlemin sultanıdır muhtâc-ı sultân olmayan.

Kim ki korkmaz Hakk’tan andan korkar erbâb-ı ukûl,
Her ne isterse yapar Hakk’tan hirasan olmayan.

İtiraz eylerse bir nâdân Ziyâ hamûş olur,
Çünki bilmez kadr-i güftârın sühan-dân olmayan.

Söz: Ziya Paşa (1825 – 1880)

Âsâf’ın mikdarını bilmez Süleyman olmayan

Âsâf’ın değerini Süleyman olmayan bilmez,
Dünyada insan olmayan insanın değerini bilmez.

Sevgilinin zülfüne gönül vermeyen gönül bilmez,
Perişan olmayan perişan olanın halinden anlamaz.

Rızkına kanaat eden dünyaya minnet etmez,
Sultana muhtaç olmayan dünyanın sultanıdır.

Kim ki Hak’tan korkmaz, akıl sahibi insanlar ondan korkarlar,
(Çünkü) Hak’tan korkmayan her ne isterse yapar.

İtiraz ederse bir cahil, Ziya sessiz kalır,
Çünkü güzel söz söylemeyen, sözün değerini bilmez.

(Âsâf, Süleyman peygamberin veziri)

ASAF'IN MİKDARINI BİLMEZ SÜLEYMAN OLMAYAN

http://sinemasali.com/wp-admin/admin.php?page=td_theme_panel#

Yorumlayınız

Yorumlayınız
Adınızı Buraya Yazınız