SİNEMASALI

Sinema sanatı alanında Türkçe içeriğin çoğalmasına katkı sunmak üzere, sinema yapıtlarını, nitelikli ve özgün örnekleriyle sinemaseverlere tanıtmayı;

Ustalarla genç sinemacıları buluşturarak, temel bilgilerle donanımlı, deneyimlerle görgüsünü artırmış, sanat algısı gelişmiş meslek uzmanlarının yetişmesine uygun ortam hazırlamayı;

İçerik, biçim ve yöntem gibi sinemanın katmanlarını hazırlayan temelde, sanatta geçerli eleştiri değerlerine uygun, sinema eleştirisini yaygınlaştırmayı;

Sinema alanında, bağımsız ve özgün bakış açısıyla hazırlanmış, doğru ve güvenilir Türkçe içerikleri çoğaltmayı;

Yerel kültürden beslenen sinema anlayışının gelişmesini desyekleyerek, evrenin sanat baylığına özgün eserler kazandırmayı;

ilke edinen yaklaşımlarla, Etkinlik, İşlik ve Şenlik başlıkları altında, 10 Ekim 2010 Salı gününden beri Ankara’da, gönüllülük çizgisinde yürütülen bir çalışmadır.

Sinemasalı çalışmalarının hiç bir aşamasında kar amacı güden ticari bir yaklaşım yoktur, tümüyle ücretsiz ve toplum yararına açık bir çabadır.

TÜRKÇE

Sinemasalı çalışmalarında yazım dili, Türk dilinin köklerine bağlı kalmak koşuluyla geçerli olan ve Türkçenin yaşayan kollarıyla beslenen İstanbul Türkçesidir.

Yabancı tüm sözler, ayrıma tutulmadan, Türkçenin, okunduğu gibi söyleyiş, duyulduğu gibi yazılış kolaylığıyla yazılır ve okunur.

Bu bağlamda Sinemasalı kapsamındaki tüm çalışmalarda Türkçede bulunan yirmi dokuz harfin dışında harf kullanılmaz.

Yalnızca tanıtılan yapıtların özgün adları, Türkçe çevirisinin yanı sıra, ait olduğu dil ve alfabe ile üçüncü bir dile çevrilmeden, olduğu gibi yazılır.

FİLM SEÇİMİ

Sinemasalı öbeğinde tanıtılan, değinilen, yorumlanan ve eleştirilen filmlerin seçimi iki ana izlekte belirlenmektedir:

İlk aranılan özellik, seçilen yapıtın Türk varlığına, düşün evrenine ve yaşam alanına, olumlu ya da olumsuz dokunuşlarının olmasıdır.

İkinci aranılan özellik ise sinema adına, içerik ve biçim olarak izleyene katkı sunacak sanatsı baylıklar taşımasıdır.

 

 

http://sinemasali.com/wp-admin/admin.php?page=td_theme_panel#

Yorumlayınız

Yorumlayınız
Adınızı Buraya Yazınız