4.6 C
Ankara
29 Kasım 2022 Salı

KISA FİLM İŞLİĞİ

Kısa Film İşliği, geçerli sinema kurallarını etkin kılmayı ve nitelikli yapıtların oluşmasına bilgi ve deneyim yoluyla katkı sunmayı amaç edinen bir uygulamadır. Öykü, senaryo,...

FİLM İNCELEME VE DEĞİNİ YAZMA İŞLİĞİ

"Sinema, insanların ve toplumların birbirlerini tanımasına fırsat tanıyan, nispeten zahmetsizce erişilebilen bir etkileşim alanı. Özellikle günümüzde sağlanan erişim kolaylıkları sinemayı, tercihini rahat yaşamaktan yana kullanan...

SES TASARIMI İŞLİĞİ

Film Yönetmenliği İşliği, senaryo, kurgu, ışık, ses, resim ve sahne gibi sinemayı doğrudan ilgilendiren alanlarla, toplum bilim, ruh bilim, tarih, coğrafya ve sanat tarihi...

GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ İŞLİĞİ

Görüntü Yönetmenliği, kameranın yanı sıra görüntüyle birlikte değerlendirilecek ışık ve ses alanlarında, geçerli temel bilgilerden yola çıkarak genç iletişimcilere, sanatsı bakış oluşturmayı hedefleyen bir...

IŞIK TASARIMI İŞLİĞİ

Film Yönetmenliği İşliği, senaryo, kurgu, ışık, ses, resim ve sahne gibi sinemayı doğrudan ilgilendiren alanlarla, toplum bilim, ruh bilim, tarih, coğrafya ve sanat tarihi...

KURGU İŞLİĞİ

Kurgu Kuram ve Uygulamaları, kurgu ile anlam oluşturmayı temel alan anlayışla hazırlanmış bir dizi çalışmayı içeren, uygulama ağırlıklı etkinliktir. Kurgunun temel kuram ve kavramlarından başlayarak...

GRAFİK VE ANİMASYON TASARIM İŞLİĞİ

Yayın ve yapımın tüm alanlarıyla ilişkili hale gelen ve donanımlı meslek çalışanlarına gereksinimin giderek arttığı grafik ve animasyon alanında, temel bilgi ve geçerli yönelimlerin...

FİLM YAPIMCILIĞI İŞLİĞİ

Film Yapımcılığı İşliği, senaryo, kurgu, ışık, ses, resim ve sahne gibi sinemayı doğrudan ilgilendiren alanlarla, toplum bilim, ruh bilim, tarih, coğrafya ve sanat tarihi...

FİLM YÖNETMENLİĞİ İŞLİĞİ

Film Yönetmenliği İşliği, senaryo, kurgu, ışık, ses, resim ve sahne gibi sinemayı doğrudan ilgilendiren alanlarla, toplum bilim, ruh bilim, tarih, coğrafya ve sanat tarihi...

SENARYO YAZARLIĞI İŞLİĞİ

Senaryo Yazımı ve Uygulama, fikrin, izleyiciyle film olarak buluşması sürecinin temelini oluşturan yaratıcı yazarlık çalışmalarını içeren, kapsamlı bir işlik etkinliğidir. Etkinlik, Türkçe dil bilgisinden başlayarak,...