Küçelere su serpmişem
Yar gelende toz olmasın
Eyle gelsin eyle getsin
Aramızda söz olmasın

Samavara od salmışam
İstekana gend salmışam
Yarim gedip tek galmışam
Ne azizdir yarin canı
Ne şirindir yarin canı

Piyaleler ıraftadır
Her biri bir taraftadır
Görmemişem bir haftadır
Ne ezizdir yarim canı
Ne şirindir yarim canı

Söyleyen Sanatçı: Reşid Behbüdov 1915-1989

Küçe: Sokak, Yol

İstekan: Çay bardağı

Gend: Şeker

Piyale: Porselen küçük çanak

KÜÇELERE SU SERPMİŞEM YAR GELENDE TOZ OLMASIN

http://sinemasali.com/wp-admin/admin.php?page=td_theme_panel#

Yorumlayınız

Yorumlayınız
Adınızı Buraya Yazınız